Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

Kerzapet

Kerzapet

Je hotová, namiešaná štuková omietka, ktorá sa používa predovšetkým k zhotovovaniu finálnej úpravy stien. KERZAPET možno nanášať na skoro všetky podkladové materiály. KERZAPET je hotový, namiešaný štuk, ktorý si zachováva konštantnú kvalitu a prácu s ním zvládne dobre i laik. KERZAPET nie je v obaloch náchylný k znehodnoteniu a nekazí sa, za predpokladu správneho skladovania (nesmie zamrznúť).

Balenie: Pre malospotrebiteľov v plastových vedierkach po 4 kg, 8 kg, 14 kg a 25 kg. Pre veľkospotrebiteľov v PE vreciach po 25 kg a 50 kg.

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies