Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

Vyhodnotenie súťaže "Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!"

Milí žiaci a učitelia,

pozrite si výsledky 3. ročníka celoslovenskej umeleckej súťaže „Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!“. Súťaže sa zúčastnilo až 345 základných (umeleckých) škôl s viac ako 5500 kreatívnymi prácami.

Vybrať ocenených bola mimoriadne náročná úloha, nakoľko úroveň prác je z roka na rok vyššia.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže. Všetky Vaše práce boli nápadité, avšak vyhrať mohli len niektorí.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Víťazi kategórie: ZÁKLADNÉ ŠKOLY (1.-3.miesto) a ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY (1.-3.miesto)

OSTATNÉ OCENENÉ PRÁCE (4.-50.miesto, bez poradia): miesta-4-az-25.pdf , miesta-26-az-50.pdf

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies