Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

História

KolorMax je od 1.júla 2011 značkou veľkoobchodnej činnosti spoločnosti PPG Deco Slovakia, s.r.o., ktorá vznikla zlúčením troch existujúcich spoločností: KolorMax s.r.o. (veľkoobchod), KolorMat s.r.o. (maloobchod) a Primalex Slovakia, s.r.o. Hlavná oblasť pôsobenia je zameraná na náterové hmoty.

Spoločnosť KolorMax, s.r.o. bola založená v roku 2008 v Žiline zlúčením existujúcich spoločností Ing. Gabriel Kaňuch – Oparm, HCH, s.r.o. a ich dcérskych spoločností Trichem, s.r.o. a Europarm, s.r.o. Do tohto dátumu spoločnosti operovali regionálne – Ing. Gabriel Kaňuch – Oparm na východnom Slovensku, HCH, s.r.o. prevažne na strednom Slovensku a firmy Trichem, s.r.o. a Europarm, s.r.o. na západnom Slovensku.

Spoločnosť Ing. Gabriel Kaňuch – Oparm bola založená v roku 1990, od roku 1992 sa venovala veľkoobchodnej činnosti v oblasti náterových hmôt. Firma HCH, s.r.o. bola založená neskôr, v roku 1996 so sídlom v Žiline so zámerom veľkoobchodnej distribúcie náterových hmôt. Tieto dve firmy sa postupne vypracovali do pozície najvýznamnejších slovenských veľkoobchodov s náterovými hmotami.

Na začiatku júna 2007 odkúpila firmy HCH, s.r.o., Ing. Gabriel Kaňuch – Oparm a ich dcérske spoločnosti skupina SigmaKalon, ktorá v tom období bola jedným z najvýznamnejších hráčov na európskom trhu náterových hmôt. Zjednotením týchto spoločností do KolorMax, s.r.o. sa pokrylo územie celej republiky a začal sa proces reštrukturalizácie distribučných ciest a optimalizácie skladov.

1.1.2008 prinieslo odkúpenie SigmaKalon vrátane spoločností KolorMax, s.r.o. a Primalex, a.s. celosvetovou skupinou PPG novú kapitolu v histórii spoločnosti. Firma KolorMax, s.r.o. tým získala silného partnera PPG, medzi značky ktorého patrí aj Primalex – výrobca náterových hmôt. V roku 2009 sa súčasťou skupiny PPG stala spoločnosť Barvy Tebas, ktorá rozšírila rady strategických partnerov na trhu s náterovými hmotami.

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies