Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

PPG

V súčasnosti je spoločnosť PPG, so sídlom v Pittsburgu v USA, jedným z najvýznamnejších globálnych dodávateľov a výrobcov farieb, náterových hmôt, optických produktov, špeciálnych materiálov, chemikálií, skla a sklolaminátov.

Vízia spoločnosti:

Spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o. chce byť aj naďalej uznávanou, dynamickou a modernou spoločnosťou pôsobiacou na trhu dekoratívnych náterových hmot. Rozvoj spoločnosti je orientovaný na špičkové technologické inovácie výrobkov, zvyšovanie trhového podielu vlastných značiek a finančnú stabilitu spoločnosti a jej zákazníkov. V centre snaženia stojí trvalé uspokojovanie potrieb spotrebiteľov z hľadiska produktov a služieb, rovnako ako zvyšovanie spokojnosti zamestnancov PPG.

Aktivity spoločnosti sú v súlade so zásadami trvale udržateľného rozvoja.

Pre ďalšie informácie navštívte: www.ppg.com

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies